logo

Jak prezentuje się nasze rolnictwo?

logo

Wybrane dziedziny gospodarki mamy możliwość opisywać pod licznymi kątami i podobnie jest w przypadku rolnictwa. Przede wszystkim obserwujemy duże podnośnik koszowy Olsztyn, a także dużą grupę ludzi, których źródłem dochodu jest gospodarstwo. Pod względem gleb, nasz kraj to głównie ziemie średniej i słabej wartości, zaś przemysłowe środki produkcji są tu stosowane w umiarkowanej ilości. Jednak mimo tych nie w pełni sprzyjających realiów, Polska okazała się uznanym wytwórcą różnorodnych produktów rolnych i zwierzęcych, z jednej strony na miarę Europy, ale też całego globu.
Polskie rolnictwo przewodzi w uprawie truskawek, a także kalafiorów i porzeczek. Olbrzymią zaletą krajowego rolnictwa jest zatrzymanie wysokiej bioróżnorodności siedlisk i krajobrazów, a ponadto dosyć powszechne zastosowanie technik klasycznych. Przede wszystkim drobne gospodarstwa nadal w większości produkują na swój użytek, natomiast na sprzedaż przechodzi wyłącznie potencjalna nadwyżka. Określone regiony kraju wyróżniają się różną specjalizacją i tak Polska północno-wschodnia i centralna to przede wszystkim żyto, natomiast na pozostałym terenie wyrastają raczej sady oraz plantacje owoców jagodowych. Wstąpienie do UE oraz przystępność różnorakich dopłat sukcesywnie poprawiają portret naszego rolnictwa. To tak samo dzięki nim postępuje mechanizacja działań gospodarskich, a także powiększenie dochodowości gospodarstw.

logo
Powered by Sushi Restauracje